Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Információ Technológia Tanszék

Magas szintű programozási nyelvek 1

Sillabusz

A tárgy sillabusza elérhető itt.

Előadás

Kurzuskód

Előadó

Időpont

Terem

INBK301E

Dr. Kósa Márk

Sz 8-10

IK-F01

Az előadás tematikája

 1. 2014. február 19., szerda
  • Tájékoztató a tantárgyi követelményekről.
  • Szintaktika, szemantika, fordító, interpreter, hivatkozási nyelv, implementáció.

  Az előadáson bemutatott prezentáció: INBK301E-01-20140225.pdf.

 2. 2014. február 26., szerda
  • A magas szintű programozási nyelvek kialakulása.
  • A magas szintű programozási nyelvek osztályozása.
 3. 2014. március 5., szerda
  • Szintakszisleíró formális eszközök.
  • Karakterkészlet.
  • Lexikális egységek (elhatároló, szimbolikus nevek, címke, megjegyzés, literálok).
  • A forrásszöveg összeállításának szabályai, a szóköz szerepe.
 4. 2014. március 12., szerda
  • Adattípusok.
  • Nevesített konstans.
  • A változó.
 5. 2014. március 12., szerda
  • Kifejezések, operandusok és operátorok, precedencia táblázat.
  • Deklarációs utasítások.
  • Végrehajtható utasítások.
  • Értékadó, üres és ugró utasítás.
 6. 2014. március 26., szerda
  • Két- és többirányú elágaztatás.
  • Ciklusszervező utasítások, ciklusfajták és alkalmazásaik.
  • Vezérlő utasítások.
  • Programegységek.
  • Alprogramok (eljárás, függvény).
  • Paraméterkiértékelés, paraméterátadás.
  • Blokk.
  • Hatáskörkezelés, láthatóság.
  • Absztrakt adattípus.
  • A csomag.
  • Fordítási egység, pragmák.
  • I/O, állománykezelés.
 7. 2014. május 7., szerda
  • Kivételkezelés.
 8. 2014. május 14., szerda
  • Generikus programozás.
  • A párhuzamos programozás eszközei, taszkok.
 9. 2014. május 21., szerda
  • A futtató rendszer szolgáltatásai.
  • Programozási módszertanok.

Gyakorlatok

A gyakorlat célja

Gyakorlaton a C nyelven történő programozás elsajátítása és különféle algoritmusok kódolása a cél.

A gyakorlat tematikája

 • IDE, a C eszközkészlete, #include, main, .c állomány, előfordítás és fordítás.

 • Alaptípusok, változódeklaráció, hatáskörök, literálok.
 • Az algoritmus-leírás eszközei: kifejezések, operátorok, vezérlési szerkezet (for, while, do-while, switch, if-else utasítások).

 • Tömbök.
 • Vezérlésátadó utasítások: continue, break utasítások, blokk, címkék.

 • Függvények. Strukturált programozási módszertan alkalmazása.
 • Speciális típusok (struct, union, enum, saját típus (typedef)).

 • Mutatók, címaritmetika, dinamikus struktúrák, memóriakezelés.
 • Dinamikus adatszerkezetek implementálása, címszerinti értékátadások, mutatók mutatói.
 • Állományok kezelése.
 • Több .c állomány, header-ök felhasználása és készítése, makrók.

 • Mintaalkalmazások.

A gyakorlati számonkérések feladatai

A gyakorlati számonkérések feladatai megtalálhatók itt.

A vizsgával kapcsolatos információk

Vizsgát gyakorlati aláírás birtokában lehet tenni.

A kollokvium számítógép mellett szóban történik az előadások és a gyakorlatok anyagából. A vizsga magában foglalja az elméleti anyag, a fogalmak, paradigmák, elvek számonkérését éppúgy, mint az alapvető gyakorlati programozási készség ellenőrzését.

Szoftverek

A C programok elkészítését és futtatását alapvetően Linux operációs rendszer alatt javasoljuk!

Szükséges parancssori eszközök:

 • GNU eszközök: gcc, gdb, valgrind, make

Integrált fejlesztői környezetként az alábbiak egyikét ajánljuk:

 • Eclipse IDE for C/C++ Developers
 • NetBeans IDE C/C++

 • Code::Blocks

A telepítéshez útmutató a Segédanyagok a laborhoz oldalon érhető el.

Ajánlott irodalom

 • Juhász István: Magas szintű programozási nyelvek 1 pdf.

 • Készült a mobiDIÁK projekt keretében.
 • Előadásfóliák

 • Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Language, Pearson Addison-Wesley, 2012 (tenth edition).

 • Brian W. Kernighan-Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv. Az ANSI szerint szabványosított változat, Műszaki Könyvkiadó, 1994 (második kiadás).

 • Ivor Horton: Beginning C, Apress, 2013 (fifth edition).

 • Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János: C példatár, Panem, 2004.

 • Nyékyné Gaizler Judit (szerk.): Programozási nyelvek, Kiskapu, 2003

 • Kósa Márk, Pánovics János: Példatár a Programozás 1 tárgyhoz pdf

 • A Programozás 1 tárgy „beugróinak” teljes gyűjteménye 1994. május 16-tól napjainkig, C programnyelvi megoldásokkal. Készült a mobiDIÁK projekt keretében.
 • C referencialap: pdf

A programozási nyelvek kialakulása és evolúciója

C/C++

Ada

Cobol

Fortran

Turbo PascalUtoljára frissítette: Kósa Márk. Frissítés időpontja: 2014-03-05 06:19:32.